Hetényegyházi Köztemető

hatter

Hetényegyháza területe XX. század első éveiben még a Vágójárás nevet viselte. Benépesedését és külterületi lakott hellyé való fejlődését a 200 holdas, Miklós-szőlőtelepnek, valamint filoxérával szemben immunis, kecskeméti futóhomokon hatalmas ütemben fejlődő szőlő és gyümölcstermelő kultúrának köszönheti.

Sok munkáskézre volt szükség nemcsak a homokbuckák megszüntetéséhez, hanem a szőlő- és gyümölcsterületek megműveléséhez is.

A mindszenti és a szegvári kubikusokat már ismerték Kecskeméten is, ezért Kada Elek polgármester a két községből 50-50 családot toborzott áttelepülés céljából. Közülük 50 család a Vágójárásba, 50 pedig Ballószögbe települt át.

A Vágójárást Kada Elek javaslatára az ebben a térségben a tatárjáráskor elpusztult Hetényegyháza nevének életre keltésével ugyanezt a nevet kapta. Ezután folyamatosan növekedett a lakosság száma, ekkor még nem létesült itt temető, hanem 10-12 km távolságra lévő Kecskeméti temetőbe történt a temetkezés.” [2., 227. o.]

A település növekedése szükségessé tette azonban, hogy egy önálló temető kerüljön létrehozásra. Ennek megfelelően az akkori közigazgatási határ közelében, a jelenlegi területen kialakításra került a Hetényegyházi Köztemető. Az 1949-1950-es években építették meg a temető hátsó telekhatárára a ravatalozó helyiséget.

1952-ben Hetényegyháza önálló községgé vált. A temetőről, illetve az elhunytak adatairól ebből az időből csak nagyon kevés információ volt elérhető. Közel 20 év múltán, 1972-ben a Kecskemét várossal történő egyeztetést követően, Hetényegyháza újra csatlakozott Kecskeméthez, és így a város irányítása alá került a köztemető is.

A temető területe ma közel 2 hektár. A sírkertet két oldalról is út és körben kerítés határolja. A temető előtti és mögötti utat nyárfasor szegélyezi. A sírok között viszonylag kevés fa található, csak csupán néhány fenyő és tujafa díszíti a parcellákat. A temető 19.887 m2 nagyságú területének 4/5-részén találhatóak sírhelyek. A temetőt 1992-ben bővíteni kellett, amikor is a 3283/2, és a 32820/2 helyrajzi számú területek lettek a temető területévé minősítve.

A hetényegyházi temető a Kecskeméti Önkormányzat tulajdonát képezi, a temető fenntartását a Városgazdasági Nonprofit Kft. végzi.

A temető vízhálózattal van ellátva. A Hetényegyházi temetőben inkább földhantos sírokat találhatunk, de ebben az évben urna fal kerül építésre, mely lehetővé teszi a hamvasztásos temetkezést is. Ez a temetkezési mód jelenleg elterjedőben van, tekintettel arra, hogy a Katolikus Egyház már nem emel ez ellen kifogást. Ezen túlmenően pedig jelenleg ez a leginkább költségkímélő temetkezési mód. Hetényegyházi Köztemető térkép